fredag 28 februari 2014

Pyssel

Pyssel. 


Det blev en robot! 

Lek

"Vi sover" 
I förskolan är det viktigt att barnen får använda sig av sin fantasi. I lekens värld får barnen möjlighet att använda sig av sin fantasi och lekfullhet; lpfö 98 rev 10. 

onsdag 26 februari 2014

Montessoripass

Gymnastik

Hur ligger vi BREDVID någon? Vad händer om alla rullar? 

Kroppen fick experimentera idag under vårt gymnastikpass. 
Land-vattenformer

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Förskolans läroplan). 


Under Montessoripasset ville ett barn leka med land-vattenformer. Efter en liten stund kom det fler kompisar som ville lära sig detta :-)

"- Ser ni att det är skillnad? Detta är land".


Barnen får på ett konkret sätt lära sig de olika formerna. I vattnet får de leka med en båt och på land får de köra med en bil. Vi lärde oss ö, sund, näs, udde, sjö...
Därefter blev det lite mer abstrakt. Vi tittade då på kort och jämförde dessa med formarna. Istället för föremål fick barnen nu lägga bilder på rätt ställe. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra (Förskolans läroplan). Konstruktion och fantasi

I förskolan är det viktigt att barnen får använda sin fantasi och konstruera på olika vis, lpfö 98 rev 10. 
Vad tror du barnen ska konstruera??Utverksamhet

I förskolan ska barnen öva på sin motorik, både fin-och grovmotoriken; lpfö 98 rev 10. På gården får barnen möjlighet att utforska olika material och utveckla sina motoriska färdigheter 


Fruktstund

Fyller på med energi innan det är dax att gå ut och leka på gården!