fredag 28 mars 2014

onsdag 26 mars 2014

Omsorg

"Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet"(Förskolans läroplan,reviderad 2010). 


Koncentration


Koncentrationen på topp vid högläsning. 

Högläsning

Högläsning på samlingen. "-Vem är det nu som ska få mat?"


"-Elefanten!"

Lek

tisdag 25 mars 2014

Diagram

"- Idag ska ni få göra ett diagram".
"- Vad är det????"
"- Det vet ni snart. Jag lägger ut högar med olika färger här. Vi kontrollerar så att vi vet vad alla färger heter". 


"- Nu repeterar vi vad färgerna heter på engelska- red, black, blue, green, orange and yellow". 


"Hur många barn på Tjädern är 1 år? 
Vi sätter en gul lapp där eftersom vi har ett barn som är 1 år". 

Till slut fick vi ett stapeldiagram som visade oss hur många barn vi har på Tjädern i respektive åldersklass. 


Vi gjorde ett diagram med våra favoritfärger. 


Barnen fick göra sitt eget diagram i grupp. Det krävdes mycket diskussioner och samarbete för att besluta vad diagrammet skulle innehålla. 


  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Förskolans läroplan, reviderad 2010). 

måndag 24 mars 2014

Morgonsamling

"-Vem är på Tjädern idag och vem är hemma"? 


Babblarna

Babblarna är populära hos barnen. Figurerna leker barnen mycket med. Babblar-sångerna sjunger barnen gärna. Det finns även babblar böcker som barnen gärna läser i. 

fredag 21 mars 2014

Trollungarna åt lunch ute idag


Studiebesök på Ambulans/brandkåren


Torsdagens utedag

Torsdagen bjöd på ett härligt väder med barn och vuxna med humöret på topp. En koja byggdes och monsterfällor konstruerades. Vissa ville bo i en grop ....andra i träd. Fantasin flödade och leken var i full gång. Härliga skog!