torsdag 29 januari 2015

Lilla skogen


Ordning

Enligt Maria Montessori så skapar en yttre ordning även en inre ordning hos barnet. 

Det menas att om miljön är i ordning, lagom antal leksaker, fint och tilltalande uppställt, så blir det lättare för barnen att hålla ordning omkring sig vilket skapar en tillfredsställande känsla inombords. 
Dock/bilrummet har fått sig en rejäl städning idag. 

onsdag 28 januari 2015

Fruktpaus

Äppelsvarven används flitigt :-)Magiska glaset

-"Vad händer om vi vänder upp och ner på glaset med kartong under?"
"-Vattnet rinner ut! (5 år)


"- Titta! Trolleri..."


Tändstickan

-"Kan du bryta en tändsticka om du har den såhär?"

Teknik

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Förskolans läroplan reviderad 2010). 

  Vi fick prova olika experiment idag. Detta ger utrymme för många tankar och diskussioner.

  "-Titta- citronerna flyter".

  "-Vad händer om vi skalar den?"


  -" Den flyter!"
  I skalet finns det små hål (porer) och i dessa finns det luft som gör att citronen flyter när skalet är på.


tisdag 27 januari 2015

Fruktstund innan vi lånar böcker


Cyckel tur till bibloteketSinnesträning

Vi smakar på salt och sött
"Detta smakade salt"
Vi hjälper varandra

En vanlig och härlig syn på Tjäderns förskola ❤️Vi gör vår egen saga...

Barnen har fått vara författare för en dag och skapat sin egen saga tillsammans utifrån begynnelsetexten

"Det var en gång, 
-en liten flicka
-som hette Ariella
-som fixade sig
-och som fixade sitt hår ännu mer
-hon vandrade till skogen och såg en häxa som förtrollade henne till ett träd
-det växte ut löv, hon blev ett vanligt träd
-sen så trolla hon tillbaka henne till en vanlig flicka igen
-då sprang hon iväg
-hem
-sen så kom det en husmus som gjorde en klänning till henne
-då träffade ho tre möss
-häxan kom och tog med henne hem till sin stuga
-då så kom de fem till häxor som skulle göra mat av henne
-då dog häxan för att hon var för gammal
-då blev dem andra häxorna träd och flickan
-det kom fler och fler häxor och en bonde på traktor som sa: Jag kan gå in och se vad som hänt!
-då blev flickan vanlig
-hon gick hem
-husmusen gjorde henne glad igen"
                       Snipp snapp snut, så var sagan slut
De barn som ville fick sedan sätta sig ner och rita bilder till den färdiga sagan

Sedan använde vi oss utav en app på vår iPad där vi filmatiserade vår saga.
Kanske blir det ännu en populär sagolåda tillslut 😄

Böcker

När vi lär oss växter/ djurs olika delar gör vi det på ett lekfullt sätt. Vi lär oss del för del genom att måla den aktuella delen rött. Vi "isolerar" en bild i taget vilket underlättar inlärning för ett barn. 
Tre-stegs metoden enligt Maria Montessori:,

1:
"-Det här är "svans".
"-Det här är "öga" etc... "
(Pedagogen namnger och visar) 

2:
"-Kan du peka på svans... Öga etc
(Barnet får peka)

3:
 "Kommer du ihåg vad detta heter?"
(Barnen namnger själv ordet). 

Detta resulterar i en egen bok att läsa för familjen där hemma :-). 

Mata fiskarna

Skattkarta

Om vi ska hitta Trulles hus i skogen måste vi rita en skattkarta. 
"- Först ska vi till en skog, vidare på en stig, fram till en sjö..."
"- Tänk om vi hittar hans låda av guld"...

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom hus som utomhus (Förskolans läroplan, reviderad 2010). 


Skrivning

Det viktigaste när det gäller läs-och skrivförståelse är att barnens intresse bibehålls. Det ska vara kul att leka med ord utifrån sin egen förmåga. 


Samarbete"- Titta där är strecket med pricken. Och där är strecket med magen".