onsdag 30 november 2016

Blandade åldrar

Maria Montessori föredrog att ha åldersblandade grupper. Samhället i stort är inte uppbyggt enligt åldershomogena grupper. 

De små barnen lär av de större och de stora barnen befäster sina kunskaper när de visar de mindre barnen. 

Stort intresse för bokstäver
"Avskuggning"

Barnen har ritat av varandra ute på gården
"Vi har avskuggat min" sagt av en treåring

tisdag 29 november 2016

Barnens ögon

"Att se världen genom barnens ögon"

Första stegpinnen klar

Nu är första stegpinnen på Trulles stege klar.
Glädjen var stor när barnen som arbetat med detta äntligen fick ta hem sin Trulle- bok.

Det blev många härliga återblickar på vad vi gjort när vi tittar i våra häften. 

"Åh titta där rimmade jag"
"Åh titta där är skattkartan till Trulles hus".
"Där är ett foto på Trulle". 
" Nu har jag kommit på ett svar med Trulle: Trulle-Bulle"


Hjälpreda

Idag fick Monica hjälp med disken efter lunch. Stort tack!
Barn älskar att få hjälpa till.

Spegel spegel...

"Det var en gång en flicka med asksvart hår..."
Att berätta sagor utan att läsa ur en bok är en fantastiskt form av undervisning. Barnen får då lära sig lyssna på ett annat sätt och bilda egna bilder i huvudet. 

När vi läser våra "sagoböcker" använder vi oss av olika saker istället och pedagogen berättar sagan med egna ord.

Ju fler sinnen som används desto bättre för barnens inlärning och utveckling. 

Hur luktar Snövit? 

Hur känns äpplet? 

Varför tror ni att den dvärgen heter "Trötter"? 

Dessa sagolådor är så uppskattade och fångar barnens intresse i olika åldrar. 

Snövit

Sagostund med en av våra populära sagolådor

Röda längdstavarna

Röda längdstavarna


Syfte. Förbättra ögats och handens förnimmelse av skillnader i dimensioner . Uppmuntra iakttagelser av omgivningen . Träna rörelsekoordinationen samt indirekt förbereda för längdmätning inom matematik.

De Röda Stängerna består av tio stänger i trä som är 2,5 cm höga och som ökar i längd från 10 cm (kort) till 1 meter (lång).

Bokstäver

Vi känner på bokstäverna i vårt namn

Julpyssel

Julpysslet fortsätter :-)
Hur låter?

"Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling..." (Förskolans läroplan).

Yoga

"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt"(förskolans läroplan).


Ansiktsgymnastik 
Begynnelsebokstav

Vi tittar och ljudar vår begynnelsebokstav i våra namn

Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner, ur förskolans läroplan

Lärsituationer

Vilka olika lärsituationer ser ni i dessa två bilder?