tisdag 23 maj 2017

måndag 22 maj 2017

Rollek

Rolleken i full gång (under ett fantastiskt vackert äppelträd). Ser ni barnen? 

Vår underbara natur

"Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp (Förskolans läroplan)".onsdag 17 maj 2017

Åldersblandade grupper

"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg"(Förskolans läroplan).

De yngre barnen lär av de äldre.

De äldre barnen befäster sina kunskaper genom att lära de yngre.

Det är fantastiskt med åldersblandade grupper. Det är enligt Maria Montessori en förberedelse för det verkliga livet. Man umgås ju inte bara med människor som är födda samma år ute i samhället. 


Det kom regn till Tjädern

Plötsligt kom det regn lokalt över Tjäderns tak. 

Här har vi den ansvarige... tack för den roliga stunden Ronny med vattenslangen. Det blev många skratt. 

Ridning

Idag firade vi förskolans dag med ridning. Stort tack till Ronja och Sandra! Även till Ronny som hjälpte barnen upp på hästarna.
När kommer hästarna?Hej hej hästarna! 


tisdag 16 maj 2017

Happy Birthday

Konsten att gunga

Det krävs koordination och motorik för att klara av att sätta fart på sin gunga. 
Vilken glädje när man lyckas! 
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" 
(Maria Montessori).


måndag 15 maj 2017

Massage

Vi masserar varandra med hjälp av sagor och sång. 
Låt gärna barnen testa på er därhemma.

onsdag 10 maj 2017

Konstruera

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Förskolans läroplan). 


Språkglädje

"Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets ny kenhet och intresse för den skriftspråkliga världen"(Förskolans läroplan).

Idag plockades det fram många olika material att skapa bokstäver (och annat) med.

Språkintresset sprider sig i hela huset och det ljudas och bokstaveras överallt. 

Välkommen

Välkommen till oss på Tjädern

tisdag 9 maj 2017

Bokstavsjakten fortsätterMagnet...

Matta...

Mjölk...

Mugg...

Motorcykel...

Måne...

Monica hängde i ett träd :-)

Morot...

Mössa...

Makaroner...

Majs...

Mobil...

Mus...

Mun...

Vi älskar att leta efter bokstäver!!!