fredag 27 januari 2017

Skolinspektionens enkät gör oss glada

Privata förskolor är bäst!

Föräldrar och personal anser att privata förskolor är bättre än kommunala. Det visar en stor enkät från Skolinspektionen.

2015 genomförde Skolinspektionen en stor enkätundersökning om förskolan. 25.677 vårdnadshavare och 7.037 anställda, på 899 förskolor i 54 kommuner, har fått svara på frågorna.

De fristående förskolorna får högre betyg i alla kategorier, av såväl föräldrar som personal.

Personalen i de privata alternativen är mer nöjd med både det pedagogiska arbetet och styrningen. Hela 91 procent svarar att de är mycket eller ganska nöjda med “antalet personal på din avdelning”. 84 procent är mycket eller ganska nöjda med “antalet förskollärare på din avdelning”.

Föräldrarna på fristående förskolor svarar i högre utsträckning att deras barn får en trygg och stimulerande miljö. De är också mer nöjda med gruppernas storlek och anser att barnen blir sedda och hörda av förskoleper- sonalen. 

Upplevd och objektiv kvalitet stämmer inte alltid överens. Men inget säger att den officiella statistiken över personal och gruppstorlek skulle ge en mer sanningsenlig bild av tillståndet i den svenska förskolan än för- skoleenkäten. Och vad gäller innehållet är både föräldrar och personal eniga: kvaliteten är högre i fristående förskolor än i kommunal.

Ingenting tyder därmed på att myten om sämre kvalitet i fristående alternativ skulle stämma. I stället för att gissa borde fler göra som Skolinspektionen – fråga föräldrarna och personalen.

(Svenskt Näringsliv) TIPP!

Här gäller det att undvika det russinet som kompisen valt ut under tiden som man blundar..Hur många russin lyckas man få innan alla säger TIPP!!

torsdag 26 januari 2017

onsdag 25 januari 2017

Tjäderns konditori

Vår lilla ugn lockar till mycket bakning om dagarna. 
Det är härligt att se hur de större barnen hjälper de mindre.


Kockmössan är en viktig rekvisita. 

Resultatet är inte det viktiga utan vägen dit!
Eftersom barnen själva bakar utifrån receptet så blir ju resultatet inte alltid detsamma men det gör inget. 

Receptet är uppbyggt med bilder så att barnen kan följa det steg för steg. Detta gör att de inte behöver fråga en vuxen om hjälp och detta känns ju så bra för barnet. "Hjälp mig att hjälpa mig själv".


Alla har rätt till ett namn


Alla barn har rätt till ett namn( Barnkonvention art.7)