onsdag 17 maj 2017

Åldersblandade grupper

"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg"(Förskolans läroplan).

De yngre barnen lär av de äldre.

De äldre barnen befäster sina kunskaper genom att lära de yngre.

Det är fantastiskt med åldersblandade grupper. Det är enligt Maria Montessori en förberedelse för det verkliga livet. Man umgås ju inte bara med människor som är födda samma år ute i samhället. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar