onsdag 10 maj 2017

Språkglädje

"Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets ny kenhet och intresse för den skriftspråkliga världen"(Förskolans läroplan).

Idag plockades det fram många olika material att skapa bokstäver (och annat) med.

Språkintresset sprider sig i hela huset och det ljudas och bokstaveras överallt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar